Nedjelja borbe protiv tuberkuloze se obilježava sredinom septembra svake godine kako bi se skrenula pažnja javnosti na činjenicu da tuberkuloza i dalje predstavlja značajan zdravstveni problem u većem dijelu svijeta.

U okviru obilježavanja Nedjelje borbe protiv tuberkuloze, u organizaciji OOCK Višegrad i u saradnji sa Domom zdravlja, u našoj školi je dr Goran Lončarević, pneumoftiziolog, održao predavanje učenicima o tuberkulozi u cilju podizanja svijeti javnosti o ovoj zaraznoj bolesti, ali i značaju prevencije i pravovremenog liječenja.

Crveni krst RS je štampao i prigodan edukativno-propagandni materijal u vidu markica, letaka, flajera a učenicima su podjeljene i zaštitne medicinske maske.

NEDJELJA BORBE PROTIV TUBERKULOZE OBILJEŽENA U NAŠOJ ŠKOLI