GIMNAZIJA – OPŠTI SMJER

EKONOMIJA, PRAVO I TRGOVINA – EKONOMSKI TEHNIČAR

MAŠINSTVO I OBRADA METALA – MAŠINSKI TEHNIČAR

UGOSTITELjSTVO I TURIZAM – TURISTIČKI TEHNIČAR / KULINARSKI TEHNIČAR