Naše dvije škole, osnovna i srednja, prihvatile su da u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, jedinica za koordinaciju poljoprivednih projekata, učestvuju u realizaciji projekta – Kratka škola filma i snimanje dva kratka edukativna filma za potrebe škola u Višegradu.

Ovaj mini-projekat je dio aktivnosti u projektu upravljanja slivom rijeke Drine na Zapadnom Balkanu, finansiran od Svjetske banke.

Kroz onlajn radionice, zainteresovani učenici će se edukovati o značaju očuvanja sliva rijeke Drine, prirodnog i kulturnog nasljeđa iskorištavanje vodenih resursa, očuvanje biodiverziteta i sl.

Na kraju će, a za potrebe obje škole, profesionalci sa doprinosom učeničkih ideja, snimiti dva kratka edukativna filma.

SREDNjA ŠKOLA NA MINI-PROJEKTU OČUVANjA SLIVA RIJEKE DRINE