Naša učenica trećeg razreda gimnazije, Una Vojinović pohađala je ljetnju kreativnu školu u Tršiću u periodu od 18. jula do 1.avgusta. Predavači u ovoj školi bili su književni kritičari i profesori sa Filološkog fakulteta u Beogradu. Teme predavanja i radionica u ovoj ljetnjoj školi su frazeologizmi, žargonizmi, i dijalekti u srpskom jeziku, kao i digitalna humanistika. Polaznici ove škole bavili su se semantikom, leksikologijom i jezičkom kognicijom. Naša učenica, polaznica ove ljetnje škole nosi lijepa iskustva.

„Radionice su bile zabavne, edukativne i fokusirane na pripreme za pisanje naučnog rada“ – istakla je Una.

Tokom petnaestodnevnog boravka u Tršiću svaki dan je bio posvećen novom sticanju znanja, ali na zanimljiv način kroz rad u grupi i lijepo druženje.

UČEŠĆE NAŠE UČENICE NA LINGVISTIČKOM SEMINARU U TRŠIĆU