Ovih dana u potpunosti je završeno opremanje STEM učionice u našoj školi. Učionica je pored novog namještaja i računarske mreže opremljena sa pametnom tablom, 3D štampačem, računarskom opremom, hexapod robotic setom i ostalim modelima, maketama, kartama i materijalima.

STEM učionica ce omgućiti kvalitetniju i moderniju nastavu iz informatike, tehničkih i prirodnih nauka. Cilj opremanja učionice je uvođenje nove tehnologije u nastavni proces i približavanje savremenim trendovima u obrazovanju.

U okviru projekta obučeni su i profesori za upotrebu opreme.

Učionica će se koristiti za nastavu od sljedeće školske godine.

ZAVRŠENO OPREMANJE STEM UČIONICE